Temakväll om hjältegravarna i Finland

Torsdagen 3.11.2022 kl 18.00 -> föreläser Sune Sahlstedt om hjältegravarna i Finland. Han har ingående forskat i saken och nu berättar han sina viktigaste rön.

Läs mera här